logo-new-voices
page-heading-sw

Initiativet Nya röster 2019-2020 främjar jämlikhet och mångfald samt önskar öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation. Det består av medlemmar som strävar efter utmärkta insatser inom ett av följande fyra områden: Hjälpinsatser, medlemskap, ledarskap och marknadsföring.

Hälsa för henne

Delta i de insatser nya röster genomför i kampen mot ”mensfattigdom” eller brist på hygienartiklar för kvinnor på grund av finansiella skäl. Titta efter donationslådan i utställningshallen, för att bidra och donera bindor och tamponger. Donationerna kommer att hanteras av organisationerna Opera Cardinal Ferrari och City Angels, vilka tillhandahåller mat och kläder samt boende för hemlösa, flyktingar och andra utsatta grupper i Milano.

Dela din berättelse

Berätta för världen hur du har stöttat kvinnor i Lions och berätta om initiativet Nya röster.

Använd #NewVoices för att delta i konversationen i sociala medier!

Sociala inlägg