nv_revisedlogo_transparent__00b_en
page-heading-sw

Initiativet Nya röster 2019-2020 främjar jämlikhet och mångfald samt önskar öka antalet kvinnor, unga vuxna och underrepresenterade grupper i vår organisation. Det består av medlemmar som strävar efter utmärkta insatser inom ett av följande fyra områden: Hjälpinsatser, medlemskap, ledarskap och marknadsföring.

Distriktsguvernörer

Distriktsguvernörer är en viktig del av initiativet Ny röster eftersom det är upp till dem att välja och nominera fyra nya röster från distriktet. Om du vill veta mer om distriktsguvernörens roll i initiativet kan du lära dig mer i distriktguvernörens handbok.

Multipeldistriktets koordinator för Nya röster

Varje multipeldistrikt ombeds att utse en lionmedlem som kan hjälpa till att marknadsföra programmet och uppmuntra deltagande. Denna person utses för ett år och samarbetar med guvernörsrådet för att uppmuntra distrikten att nominera Lions eller Leos som nya röster.

Hälsa för henne

Delta i de insatser nya röster genomför i kampen mot ”mensfattigdom” eller brist på hygienartiklar för kvinnor på grund av finansiella skäl.

Dela din berättelse

Berätta för världen hur du som lionmedlem har bidragit till mångfald, och berätta om initiativet Nya röster.

Använd #NewVoices för att delta i konversationen i sociala medier!

Resurser

Resurser

asset-cornflower

Förslag på text vid tal om Nya röster

Resurser

form

Ge varje Lion och Leo en röst

Resurser

asset-green-v2

New Voices Selfie Cards

Biography

maxresdefault

PID Sangeeta Jatia

New Voices Global Chairperson

Resurser

asset-blue

Workshop Guide

Lions Regional Women’s Workshop Planning Guide

Resurser

asset-purple

Symposieprogram för kvinnor

Planeringsvägledning

Resurser

asset-red

Women Men Gain Loss

Resurser

asset-red

Women Summary Report

Resurser

asset-red

Women Men Gain Loss Summary

New Voices Pin

Visa ditt stöd

Fira och stöd initiativet Nya röster med artiklar från LCI:s butik!

Sociala inlägg