Heli Perätalo
    nv_revisedlogo_transparent__00b_en

    Ny röst för marknadsföring

    Heli Perätalo

    Lion Heli har tilldelats titeln ny röst för marknadsföring med anledning av hennes förståelse för och användande av sociala medier till stöd och marknadsföring av hennes klubb samt för att ha kommunicerat ut viktig information till klubbens medlemmar om evenemang i distriktet och multipeldistriktet. Klubben har profiler på Facebook och Instagram samt en hemsida som hon uppdaterar regelbundet. Hon använder sociala medier som verktyg för att bilda nätverk, dela och göra klubbens aktiviteter mer synliga i samhället. Hon tror verkligen på att använda sociala medier för att sprida klubbens goda budskap och skapa positivitet samt förstår hur man undviker fallgropar och använder god stil och etik under hela processen. Hennes förståelse och användande av sociala medier som resurser för marknadsföring och att sprida information i dagens moderna värld förtjänar att uppmärksammas.