Iris Paola Tassara De La Torre
    nv_revisedlogo_transparent__00b_en

    Ny röst för hjälpinsatser

    Iris Paola Tassara De La Torre

    Lion Paola har tilldelats titeln ny röst för hjälpinsatser med anledning av hennes förståelse för Lions Clubs Internationals uppgift och för hennes strävanden som klubbmedlem att nå uppsatta mål i klubben genom hjälpinsatser.  Hon har varit serviceordförande och på denna post satte hon upp målet att hjälpa sin klubb att uppnå de förväntningar Lions Clubs International har på klubbarna och de samhällen de hjälper. Hon har arbetat särskilt hårt med diabetesinformation, men har även hjälpt till att genomföra serviceaktiviteter fokuserade på barn, unga vuxna, bevara miljön, barncancer, hjälp till personer med funktionsnedsättning, katastrofhjälp och hundraårsjubileet. Hennes engagemang i hjälpinsatser samt att öka antal medlemmar och bilda klubbfilialer bör uppmärksammas och tilldelas erkänsla.