M Prakash Dass
    nv_revisedlogo_transparent__00b_en

    Ny röst för ledarskap

    M Prakash Dass

    Lion Dass har tilldelats titeln ny röst för ledarskap med anledning av hans initiativ kring ledarutveckling samt för sin förståelse att genom utbildning och utveckling blir resan i Lions ”mer relevant och inspirerande.” Han arbetade med en plan tillsammans med distriktet, för att inleda en väg mot långsiktig ledarutveckling samt en väg att utveckla både Lions och Leos som instruktörer. Planen om ledarutveckling omfattar bland annat att kombinera institut och att göra ledarutveckling mer progressiv, så att Lions och Leos är rustade att ta sig an ledarroller. De samordnade utbildningssessionerna kommer att sammanföra Lions och Leos som partner i sitt lärande samt kommer skapa möjligheter till ledarutveckling för alla Lions och Leos i samhället. Hans engagemang att stärka ledarpotentialen bland Lions och Leos bör uppmärksammas och tilldelas erkänsla.